Om oss

Vi er veldig opptatt av natur, miljø og dyrevelferd, derfor driver vi gården økologisk.

Målet er å bli mest mulig selvforsynt med mat og kanskje etterhvert også selge kjøtt og kjøtt produkter..

  • kjøtt
  • fisk
  • grønnsaker
  • egg
  • naturprodukt

Og det vi ikke klarer å skaffe eller lage selv skal være så kortreist som mulig.

Dyrene på Grøneng skal ha det like bra som menneskene, derfor er vi veldig opptatt med å ha god kontakt med dem.

Oss i media: