Gården vår

Sauene går ute året rundt, de har tilgang til både innmark og utmark på nesten hele øya, som de deler med en liten hjortebestand.

På Lille Havrøya, en liten øy nord-øst for Grøneng går det noen værlam sammen med avlsværen.

Sauene lever og beiter ute hele året, om vinteren får de tørrhøy fra egen slått når det trengs.

Økologisk kraftfôr brukes kun som lokkemat. Ellers så har vi en liten hønseflokk og en katt.

Grisene som du kan se på bildet nedenfor var et eksperiment i 2016, med det var så koselig med de 2, at muligheten for nye griser på gården er stor.